AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong dung dịch H2S (dung môi là nước) có thể chứa  

  • A. H2S, H+, HS-, S2-
  • B. H2S, H+, HS-
  • C. H+, HS-
  • D. H+ và S2-.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  HS là chất điện li yếu nên phương trình điện li là phương trình hai chiều nên trong dung dịch chứa các ion H2S, H+, HS-, S2-

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>