RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch có [H+] = 0,001 M. Tính [OH] và pH của dung dịch?

  • A. 10-3 và 3
  • B. 10-13 và 2
  • C. 10-11 và 2
  • D. 10-11 và 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  [OH-] = 10-14/10-3 = 10-11

  pH = - log[H+] = - log 10-3 = 3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA