YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch có [H+] = 0,001 M. Tính [OH] và pH của dung dịch?

  • A. 10-3 và 3
  • B. 10-13 và 2
  • C. 10-11 và 2
  • D. 10-11 và 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  [OH-] = 10-14/10-3 = 10-11

  pH = - log[H+] = - log 10-3 = 3

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON