YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 200 ml dung dịch gồm KOH 2M và Ca(OH)2 1M  trung hòa V ml dung dịch H2SO4 0,5M . Giá trị V = ?

  • A. 500 ml
  • B. 800ml
  • C. 600ml
  • D. 900ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng số mol ion OH- là:

  nOH- = nKOH + 2.nCa(OH)2 = 0,2.2 + 2.0,2.1 = 0,8 mol 

  Áp  dụng phương trình ion thu gọn ta có:

  H+ + OH- → H2O

  số mol ion H+ bằng số mol ion OH- và bằng 0,8 mol

  Vì axit H2SO4 phân li ra 2 ion H+ nên:

  H2SO4  → 2H+ + SO42-

  0,4            0,8

  Thể tích dung dịch axit H2SO4 là:

  \({C_M} = \frac{n}{V}\)

  \( \Rightarrow V = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}}\)

  = 0,8 lít = 800 ml

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6929

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF