AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1 giọt quỳ tím lần lượt vào từng dung dịch các muối có cùng nồng độ 0,1M sau : NH4Cl (1), Al2(SO4)3 (2), K2CO3 (3), KNO3 (4) dung dịch có xuất hiện màu đỏ là ?

  • A. (1), (4).
  • B. (3), (4).
  • C. (1), (2).
  • D. (1), (3).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  K2CO3 (3) là muối tạo bởi kim loại mạnh và gốc axit yếu nên có tính bazơ => quỳ hóa xanh (Loại B, D)

  KNO3 (4) là muối tạo bởi lim  loại mạnh và gốc của axit mạnh nên có môi trường trung tính => quỳ tím không đổi màu (Loại A)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>