YOMEDIA
ZUNIA12
  • Câu hỏi:

    Dãy chất nào sau đây là các chất điện li mạnh?

    • A. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3, HBr                      .
    • B. KNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH. 
    • C. CuSO4, HNO3, NaOH, MgCl2
    • D. KNO3, NaOH, C2H5OH, HCl.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

    CuSO4 là chất điện li yếu do ít tan trong nước ⇒ Loại A

    CH3COOH là chất điện li yếu ⇒ Loại B

    C2H5OH là chất không điện li ⇒ Loại D

    ADSENSE

Mã câu hỏi: 6921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF