ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch có [ OH- ]= 10-5 M. Môi trường của dung dịch này là

  • A. trung tính 
  • B. kiềm    
  • C. axit      
  • D. không xác dịnh được
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({[{H^ + }] = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{[O{H^ - }]}} = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{{10}^{ - 5}}}} = {{10}^{ - 9}}}\)

  \({pH =  - \log {{10}^{ - 9}} = 9}\)

  Môi trường bazơ

  ADSENSE

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 6924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)