YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 200 ml dung dịch KOH 2M trung hòa V ml dung dịch H2SO4 2M . Giá trị V = ?

  • A. 100 ml
  • B. 80 ml
  • C. 120 ml
  • D. 150 ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  số mol KOH là 0,4 mol

  Phương trình:

  2KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

  0,4 →      0,2 mol

  Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:

  \({C_M} = \frac{n}{V}\)

  \( \Rightarrow V = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,2}}{2}\)

  = 0,1 lít = 100 ml

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA