YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính pH của dung dịch chứa 0,4 gam NaOH trong 100 ml .

  • A. 13
  • B. 12
  • C. 11
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nNaOH = 0,4/40 = 0,01 (mol)  .

  NaOH → Na+ + OH- .

  0,01                      0,01 (mol) .

  [OH-] = 0,01/0,1 = 0,1 (M) .

  Ta có : [H+].[OH-] = 10-14 → [H+] = 10-13 → pH = 13 .

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6939

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON