YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các dung dịch sau : H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) ( có cùng nồng độ mol) theo thứ tự độ pH tăng dần :

  • A. (1) < (2) < (3) < (4).     
  • B. (1) < (3) < (2) < (4).    
  • C. (4) < (3) < (2) < (1)      
  • D. (2) < (3) < (4) < (1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2SO4 (1) axit mạnh

  CH3COOH (2) axit yếu

  KNO3 (3) muối tạo bởi ion kim loại mạnh và gốc axit mạnh tạo môi trường trung tính

  Na2CO3 (4) muối tạo bởi ion kim loại và gốc axit yếu nên tạo môi trường có tính bazơ yếu

  Thứ tự đúng là:  (1) < (2) < (3) < (4).     

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6926

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON