AMBIENT
  • Trong đoạn trích trên, tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,5 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Thao tác lập luận chủ yếu là: so sánh. 

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>