AMBIENT
 • Cũng theo người viết, vì sao thanh niên thời nay cần phải suy nghĩ trăn trở về số phận? (1,0 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Thanh niên thời nay cần suy nghĩ trăn trở về số phận vì:
   • Tuy cái phận vẫn còn nhưng trước mắt mọi người đều có khả năng mở ra nhiều con đường, cơ hội được chia đều cho mọi người.
   • Ngày nay thanh niên có quyền lựa chọn và cố gắng ngoài ra còn có sự giúp đỡ của bạn bè đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của mỗi cá nhân.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>