AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cùng một điều kiện như nhau, mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nào?

  • A. Thực tế đời sống xã hội
  • B. Đời sống tâm lý của cộng đồng
  • C. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>