AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Học sinh Trung học phổ thông có nghĩa vụ nào sau đây?

  • A. Đóng tiền lao động công ích
  • B. Tham gia nghĩa vụ quân sự
  • C. Bảo vệ tài sản của Nhà nước
  • D. Đóng quỹ bảo hiểm xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>