AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật là:

  • A. Do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện.
  • B. Do người tâm thần thực hiện.
  • C. Do người 19 tuổi trở lên thực hiện.
  • D. Tất cả đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>