AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện đúng nguyên tắc trong hợp đồng lao động mang lại quyền lợi cho?

  • A. Cho xã hội
  • B. Cho Nhà nước
  • C. Cho người lao động và người sử dụng lao động
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>