YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luật chống “bạo lực gia đình” của nước ta có hiệu lực thi hành từ thời gian nào?

  • A. 01/07/2008
  • B. 02/07/2008
  • C. 01/08/2008
  • D. 02/08/2008

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA