AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền từ còn thiếu vào dấu ...: “Trách nhiệm pháp lý là ... mà các cá nhân hoặc tổ chức phải
  gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình”.

  • A. Nghĩa vụ
  • B. Trách nhiệm
  • C. Việc
  • D. Cả A, B, C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA