AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp luật có vai trò thế nào đối với công dân:

  • A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.
  • B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
  • C. Bảo vệ lợi ích của công dân.
  • D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>