ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ sử dụng lực lượng nào là chủ yếu?

  • A. Lính Âu –Phi
  • B. Quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ
  • C. Quân đội các nước chư hầu của Mĩ.
  • D. Quân đội Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66472

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON