ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để đánh đổ đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn, phương pháp đấu tranh bạo lực cách mạng lần đầu tiên được Đảng lao động Việt Nam đề ra tại

  • A. Hội nghị lần thứ 21, Ban chấp hành Trung ương (7/1973).
  • B. Kì họp thứ 4 Quốc hội khóa I (Từ ngày 20 đến ngày 26/3/1955)
  • C. Đại hội lần thứ III của Đảng (9/1960).
  • D. Hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành Trung ương Đảng(1/1959).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON