YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 10-10-1954 đi vào lịch sử Việt Nam với ý nghĩa là

  • A. ngày kí Hiệp định Gionevo
  • B. ngày quân Pháp rút khỏi miền Bắc
  • C. ngày Trung ương Đảng và Bác Hồ về Hà Nội
  • D. ngày giải phóng Thủ đô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON