YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode?

  • A. VNI-Times
  • B. .VnArial
  • C. .VnTime
  • D. Time New Roman

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phông chữ nào dùng mã Unicod Time New Roman

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA