AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện:

  • A. Nhập văn bản
  • B. Sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác
  • C. Lưu trữ và in văn bản
  • D. Các ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>