• Câu hỏi:

  Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

  • A. ASCII
  • B. UNICODE
  • C. TCVN3
  • D. VNI

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC