AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?:

  • A. Nhập và lưu trữ văn bản
  • B. Sửa đổi văn bản
  • C. Trình bày văn bản 
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>