• Câu hỏi:

  Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

  • A. Tính toán và lập bản
  • B. Tạo các tệp đồ họa
  • C. Soạn thảo văn bản
  • D. Chạy các chương trình ứng dụng khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC