YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI WIN?

  • A. Time New Roman
  • B. VNI-Times
  • C. VNI-Top
  • D. Cả B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ime New Roman

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA