AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

  • A. Chỉnh sửa - trình bày - gõ văn bản - in ấn
  • B. Gõ văn bản - chỉnh sửa - trình bày - in ấn
  • C. Gõ văn bản - trình bày - chỉnh sửa - in ấn.
  • D. Gõ văn bản - trình bày - in ấn - chỉnh sửa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>