AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

  • A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản
  • B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản
  • C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản
  • D. Từ - câu - đoạn văn bản - kí tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>