YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ bên mô tả một số giai đoạn của chu trình nito trong tự nhiên. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  (1) Giai đoạn (a) do vi khuẩn phản nitrat hóa thực hiện.

  (2) Giai đoạn (b) và (c) đều do vi khuẩn nitrat hóa thực hiện.

  (3)  Nếu giai đoạn (d) xảy ra thì lượng nitro cung cấp cho cây sẽ giảm.

  (4) Giai đoạn (e) do vi khuẩn cố định đạm thực hiện. 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - (1) sai. Vì giai đoạn này do thực vật tiến hành.

  - (2) sai. Vì từ \(NH_4^ + \to NO_2^ - \) do vi khuẩn nitri nhưng từ \(NO_2^ - \) đến \(NO_3^ - \) lại do vi khuẩn nitrat.

  - (3) đúng. Vì đây là quá trình phản nitrat.

  - (4) đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON