YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Nước là thành phần không thể thiếu và chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật.
  • B. Nguồn nước sạch không phải là vô tận mà đang bị suy giảm nghiêm trọng.
  • C. Nước là nguồn tài nguyên không tái sinh. 
  • D. Nước trên Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Phát biểu C là không đúng. Vì nước là một nguồn tài nguyên tái sinh. Sau khi sử dụng, nước sạch trở thành nước thải được đổ ra sông hồ, biển và bốc hơi nước tạo thành mây, sau đó ngưng tụ thành mưa và trở thành nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt của con người.

  - Các phát biểu A, B, D đều đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON