AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu tham gia vào chu trình nào?

  • A. Chu trình nitơ
  • B. Chu trình cacbon
  • C. Chu trình photpho
  • D. Chu trình nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>