• Câu hỏi:

  Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân áp dụng pháp luật?

  • A. Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư khi có tín hiệu đèn đỏ
  • B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước
  • C. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm
  • D. Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC