ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:

  • A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
  • B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
  • C. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
  • D. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm: Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON