YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm do mình gây ra?

  • A.  17 tuổi trở lên
  • B.  18 tuổi trở lên
  • C.  15 tuổi trở lên
  • D.  16 tuổi trở lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pháp luật qui định người từ 18 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm do mình gây ra.

  Đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON