ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

  • A. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2
  • B. HNO3, NaCl, K2SO4
  • C. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2SO4
  • D. NaCl, K2SO4, Ca(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dãy các chất đều tác dụng được với Ba(HCO3)2 là:

  • Ba(HCO3)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2CO2↑ + 2H2O

  • Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

  • Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

  • Ba(HCO3)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KHCO3.

  → chọn đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON