ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  X là một axit hữu cơ thỏa mãn điều kiện sau: m gam X + NaHCO3x mol CO2; m gam X + O2x mol CO2. Công thức cấu tạo của X là

  • A. CH3COOH
  • B. CH3CH2COOH
  • C. CH3C6H3(COOH)2
  • D. HOOC-COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • phản ứng với NaHCO3: -COOH + NaHCO3 → -COONa + CO2↑ + H2O

  m gam X sinh x mol CO2 ⇒ ∑nchức COOH trong X = nCO2↑ = x mol.

  • phản ứng đốt cháy m gam X + O2t0x mol CO2 + ? mol H2O.

  ⇒ ∑nC trong X = x mol. || kết hợp trên có nC trong X = nchức COOH trong X

  Nghĩa là ngoài C trong nhóm COOH ra, X không có C ở đâu khác nữa

  → thỏa mãn chỉ có 2 axit cacboxylic là HCOOH và (COOH)2.

  ⇒ quan sát 4 đáp án → ta chọn đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25575

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON