ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 14,4 gam kim loại M hóa trị II trong dung dịch HNO3 đặc, dư thu được 26,88 lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại M là

  • A. Zn
  • B. Cu
  • C. Fe
  • D. Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phản ứng: M + 4HNO3 → M(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

  nNO2 = 1,2 mol ⇒ nM = 1/2 nNO2 = 0,6 mol.

  ⇒ M = 14,4 ÷ 0,6 = 24 → là kim loại Mg → chọn đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON