YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu, hình ảnh người dân miền núi được thể hiện qua hình ảnh hoán dụ nào trong các hình ảnh sau đây?

  • A.  Trám bùi
  • B. Măng mai
  • C. Lau xám
  • D. Áo chàm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 450

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF