YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu, hình ảnh người dân miền núi được thể hiện qua hình ảnh hoán dụ nào trong các hình ảnh sau đây?

  • A.  Trám bùi
  • B. Măng mai
  • C. Lau xám
  • D. Áo chàm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 450

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON