ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không nằm trong những biểu hiện của tính dân tộc về mặt nội dung ở bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu?

  • A. Thể hiện được hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc thật tươi đẹp.
  • B. Phác họa được chiến công oai hùng của cuộc kháng chiến chống Pháp.
  • C. Thể hiện sự tiếp thu và phát triển các thể thơ cũng như bút pháp nghệ thuật mang đậm màu sắc dân tộc.
  • D. Bài thơ thể hiện được truyền thống ân nghĩa, đạo lí thủy chung của dân tộc.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1