YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trình tự nào sau đây đúng với trình tự trình bày bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý?

  • A. Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  • B. Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể → Giải thích tư tưởng, đạo lýcần bàn luận → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  • C. Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý → Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể.
  • D. Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 87

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF