YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trình tự nào sau đây đúng với trình tự trình bày bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý?

  • A. Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  • B. Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể → Giải thích tư tưởng, đạo lýcần bàn luận → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
  • C. Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý → Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể.
  • D. Giải thích tư tưởng, đạo lý cần bàn luận → Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về một vấn đề tư tưởng, đạo lý → Phân tích, chứng minh vấn đề bằng những dẫn chứng cụ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON