YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường bàn đến những vấn đề gì trong cuộc sống?

  • A. Những khía cạnh đạo đức.
  • B. Những vấn đề tư tưởng, tình cảm.
  • C.  Trạng thái của con người.
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 73

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF