ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường bàn đến những vấn đề gì trong cuộc sống?

  • A. Những khía cạnh đạo đức.
  • B. Những vấn đề tư tưởng, tình cảm.
  • C.  Trạng thái của con người.
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 73

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1