YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là: 

  • A. 4,3.103 (C) và - 4,3.103 (C).
  • B. 8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C).
  • C. 4,3 (C) và - 4,3 (C). 
  • D. 8,6 (C) và - 8,6 (C).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA