• Câu hỏi:

  Cho hai điện tích q1=18.10-8C và q2=2.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Vị trí của điểm M trên đường thẳng AB, có cường độ điện trường bằng 0 

  • A. nằm trong đoạn AB cách q2 15cm
  • B. nằm trong đoạn AB cách q5cm
  • C. nằm ngoài đoạn AB cách q2 10cm 
  • D. nằm ngoài đoạn AB cách q2 20cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC