AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng? 

  • A. Cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không.
  • B.  Vectơ cường độ điện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn.
  • C. Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. 
  • D. Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>