AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường.
  • B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
  • C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng.
  • D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>