AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì 

  • A. hai quả cầu đẩy nhau.
  • B. hai quả cầu hút nhau.
  • C. không hút mà cũng không đẩy nhau. 
  • D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>