AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai điện tích dương q1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 (μC) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là 

  • A. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 7,5 (cm).
  • B. cách q1 7,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).
  • C. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 12,5 (cm). 
  • D. cách q1 12,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>