• Câu hỏi:

  Một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của quả cầu 

  • A. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu.
  • B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu.
  • C. phân bố cả ở mặt trong và mặt ngoài của quả cầu. 
  • D. phân bố ở mặt trong nếu quả cầu nhiễm điện dương, ở mặt ngoài nếu quả cầu nhiễm điện âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC