AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích dương q1 và q2, đặt cách nhau một khoảng r đẩy nhau với lực có độ lớn FO. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi đặt cách nhau khoảng r chúng sẽ: 

  • A.  hút nhau với lực có độ lớn F < FO
  • B. đẩy nhau với lực có độ lớn F < FO
  • C.  đẩy nhau với lực có độ lớn F > F
  • D. hút nhau với lực có độ lớn F> FO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>